Písemný dotaz E-005040/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) Komisi. Institucionalizace zapojení samostatně výdělečných osob v EU