Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP