Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP