Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ