Zadeva C-122/19 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. septembra 2020 – Hamas/Svet Evropske unije, Francoska republika, Evropska komisija (Pritožba – Skupna zunanja in varnostna politika – Boj proti terorizmu – Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom – Zamrznitev sredstev – Skupno stališče 2001/931/SZVP – Člen 1(4) in (6) – Uredba (ES) št. 2580/2001 – Člen 2(3) – Ohranitev organizacije na seznamu oseb, skupin in subjektov, vpletenih v teroristična dejanja – Pogoji – Pristojni organ, ki je enakovreden pravosodnemu organu – Obsodba – Nadaljnji obstoj tveganja vpletenosti v teroristične dejavnosti – Dejanska podlaga sklepov o zamrznitvi sredstev – Obveznost obrazložitve – Pravica do učinkovitega sodnega varstva)