C-122/19. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. szeptember 10-i ítélete – Hamász kontra az Európai Unió Tanácsa, Francia Köztársaság, Európai Bizottság (Fellebbezés – Közös kül- és biztonságpolitika – A terrorizmus elleni küzdelem – Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – 2001/931/KKBP közös álláspont – Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése – 2580/2001/EK rendelet – A 2. cikk (3) bekezdése – Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása – Feltételek – Igazságügyi hatóságnak megfelelő, illetékes hatóság – Marasztaló határozat – A terrorcselekményekben való részvétel veszélyének a további fennállása – A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja – Indokolási kötelezettség – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)