Lieta T-471/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 24. novembra rīkojums — Éditions Jacob /Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Uzņēmumu koncentrācija — Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu ar nosacījumu, ka aktīvi tiek pārdoti tālāk — Vispārējās tiesas atcelts sākotnējs lēmums, ar ko Komisija apstiprina tālākpārdodamo aktīvu ieguvēju — Lēmuma, ar ko no jauna apstiprina to pašu aktīvu ieguvēju, piemērošanas apturēšana — Steidzamības neesamība — Interešu izsvēršana)