Asia T-471/11 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.11.2011 — Éditions Jacob v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Yrityskeskittymä — Päätös, jolla yrityskeskittymä todetaan yhteismarkkinoilla soveltuvaksi edellyttäen, että omaisuuseriä luovutetaan edelleen — Se, että unionin yleinen tuomioistuin peruuttaa komission alkuperäisen päätöksen hyväksyä edelleen luovutettavien omaisuuserien ostaja — Saman ostajan uudelleen hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Intressivertailu)