T-471/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. november 24-i végzése — Éditions Jacob kontra Bizottság (Ideiglenes int iránti kérelem — Verseny — Vállalkozások összefonódása — Az összefonódást az eszközök továbbruházásának kikötésével a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A továbbruházott eszközök átvevőjének jóváhagyásáról szóló eredeti bizottsági határozat Törvényszék általi megsemmisítése — Az eszközök ugyanazon átvevőjének újbóli jóváhagyásáról szóló határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelem — Sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése)