RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel Rapporteur: Simona Bonafè