Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/683 z 20. apríla 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje rybolov platesy veľkej v zónach 8, 9 a 10, ako aj vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1