Kohtuasi C-382/19 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. novembri 2020. aasta otsus – Ralph Pethke versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Ametnik – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teenistuste sisemine ümberkorraldamine – Teisele ametikohale määramine – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikkel 23 – Varjatud sanktsioon – Teenistuse huvid – Ametikohtade võrdväärsus – Põhjendamiskohustus – Faktiliste asjaolude moonutamine – Psühholoogiline ahistamine – Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikkel 12a)