AVIZ al Comisiei pentru bugete destinat Comisiei pentru pescuit referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord (COM(2018)0678 - C8 - 2018/0349(NLE)) Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes