Resolucija Evropskega parlamenta (EU) 2016/1583 z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2014