Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2016/1583 (2016. gada 28. aprīlis) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Clean Sky 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu