2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2016/1583 su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį