Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2016/1583, 28. aprill 2016, tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa