Írásbeli kérdés E-5713/09 előterjesztette: Frank Vanhecke (NI) a Bizottsághoz. Az Eurobarometer 317 önköltségi ára