Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1735 z dne 12. novembra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2248 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2020/55)