POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o jamstvih, ki se krijejo iz splošnega proračuna Stanje na dan 30. junija 2011