New Yorker SHK Jeans/OHMI-Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) TITJUR Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. septembra 2011. # New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FISHBONE - Skoršia národná obrazová ochranná známka FISHBONE BEACHWEAR - Relatívny dôvod zamietnutia - Čiastočné zamietnutie zápisu - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Zohľadnenie ďalších dôkazov - Odôvodnenie - Dôkaz o riadnom používaní - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 42 ods. 2 a 3 a článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Pravidlo 22 ods. 2 druhá veta nariadenia (ES) č. 2868/95 - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 prvý pododsek, článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2, 3 a 5 nariadenia č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. # Vec T-415/09.