New Yorker SHK Jeans mod OHMI-Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) Rettens dom (Sjette Afdeling) af 29. september 2011. # New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket FISHBONE - det ældre nationale figurmærke FISHBONE BEACHWEAR- relativ registreringshindring - delvis afslag på registrering - reel brug af det ældre varemærke- hensyntagen til yderligere beviser - begrundelse - bevis for reel brug - risiko for forveksling - artikel 42, stk. 2 og 3, og artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 - regel 22, stk. 2, andet punktum, i forordning (EF) nr. 2868/95 - artikel 75 i forordning nr. 207/2009 - artikel 15, stk. 1, første afsnit og andet afsnit, litra a), og artikel 42, stk. 2, 3 og 5, i forordning nr. 207/2009 - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. # Sag T-415/09. TITJUR