Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2079 av den 19 december 2018 om godkännande av en funktion för frihjul med motor på tomgång som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (Text av betydelse för EES.)