Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2079 tad-19 ta' Diċembru 2018 dwar l-approvazzjoni tal-funzjoni tal-engine idle coasting bħala teknoloġija innovattiva għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)