Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2079 af 19. december 2018 om godkendelse af friløbsfunktionen med motoren i tomgang som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst.)