Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2079 на Комисията от 19 декември 2018 година за одобряване на функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“ като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП.)