Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7752 — ACE/Chubb) (EØS-relevant tekst)