Mezinárodní výzva k podávání nabídek na zaznamenávání gravimetrických údajů za použití gradiometrů a magnetometrických dat z ovzduší pro více zákazníků v Dinárském regionu v Chorvatsku