Kawża C-433/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Korkein oikeus – il-Finlandja) – ML vs Aktiva Finants OÜ (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (KE) Nru 44/2001 – Ġurisdizzjoni tal-qrati, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali – Rekwiżit ta’ proċedura kontradittorja u ta’ rimedju effettiv – Deċiżjoni ta’ qorti nazzjonali li tiddikjara li sentenza mogħtija minn qorti ta’ Stat Membru ieħor għandha tiġi eżegwita – Proċedura ta’ awtorizzazzjoni tal-appelli nazzjonali)