Procedurile de lichidare – Decizie de deschidere a procedurilor de lichidare pentru Societatea de Asigurări și Reasigurări EUROASIG S.A. (Publicare realizată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare)