Likvidation — Beslutning om likvidation af Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber.)