Likvidační řízení – Rozhodnutí zahájit likvidační řízení Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Oznámení podle článku 14 směrnice 2001/17/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.)