Predmet T-331/19: Presuda Općeg suda od 5. veljače 2020. – Pierre Balmain protiv EUIPO-a (prikaz lavlje glave okružene prstenjem koje čini lanac) („Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje lavlju glavu okruženu prstenjem koje čini lanac – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)