Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Iż-żgħażagħ attivi”