Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a halászati megállapodás alapján harmadik országok vizein folytatott halászat engedélyezésére vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 3317/94/EK rendeletet a halászati engedélyek iránti kérelmek harmadik országok számára történő továbbítása tekintetében módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0238 - C6-0201/2005 - 2005/0110(CNS))