Decizia (UE) 2020/2024 a Consiliului din 4 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE (Text cu relevanță pentru SEE)