Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/27 af 13. januar 2020 om forlængelse af godkendelsen af propiconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EØS-relevant tekst)