KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par ES kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijā, Slovākijā un Lietuvā izvērtēšanu un īstenošanu