KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Leedus, Bulgaarias ja Slovakkias paiknevate tuumarajatiste ELi abiprogrammide hindamise ja rakendamise kohta