ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o hodnocení a provádění programů pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, na Slovensku a v Litvě