Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) (Text av betydelse för EES) 2020/C 229/01