Дело C-594/19 P: Жалба, подадена на 2 август 2019 г. от Deutsche Lufthansa AG срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 17 май 2019 г. по дело T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Европейска комисия