Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8771 — Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business) (Текст от значение за ЕИП.)