Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9822 — Bridgepoint/Groupe Financière CEP) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 164/02