Sdělení Komise členským státům o změně sdělení podle čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES o užití článků 92 a 93 Smlouvy o ES na pojištění krátkodobých vývozních úvěrů