Nõukogu põhjendused: nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 2/2021 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1294/2013 2021/C 86/02