Írásbeli kérdés E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Bizottság számára. A 883/2004/EK rendelet értelmezésével kapcsolatos problémák a két nyugdíjban részesülő személyek esetében – nyomon követő kérdés