Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa olevassa assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Georgian hallituksen hyväksymää julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi laadittua kattavaa etenemissuunnitelmaa koskevaan myönteiseen lausuntoon ja assosiaatiosopimuksen liitteessä XVI-B vahvistetun 1. vaiheen päätökseen saattamisen tunnustamisesta