Írásbeli kérdés E-4517/09 előterjesztette: Clemente Mastella (PPE) a Bizottsághoz. 112 – egységes európai segélyhívó szám