Rectificare la Decizia (UE) 2018/1464 a Consiliului din 28 septembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului CETA pentru comerț și dezvoltare durabilă instituit prin Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea listelor de persoane care doresc să acționeze în calitate de membri ai grupurilor de experți în conformitate cu capitolul douăzeci și trei și capitolul douăzeci și patru din acord (JO L 245, 1.10.2018)